Mogelijke oorzaken / antropogene factoren

 
   
 

aërosolen

 
  De uitstoot van zwavelhoudende gassen door de mens heeft een aantal negatieve gevolgen voor ons milieu, zoals o.a. de vorming van smog in de winterperiode en zure neerslag. In vele landen is de reductie van zwavelemissies dan ook een expliciete doelstelling van het milieubeleid, zoals in de grafiek voor Nederland te zien is:  
 
     
   
     
 
 

De zwavelemissie heeft echter ook een positief effect. Zwavelhoudende gassen worden in de troposfeer snel geoxideerd tot zwavelzuur, dat vrijwel uitsluitend in de aërosolfase voorkomt omwille van de vrij lage dampdruk (=sulfaataërosol). Sulfaataërosolen camoufleren de verwachte temperatuurstijging door het versterkte broeikaseffect:

  • Omdat ze zeer effectief zijn in het reflecteren van zonnestraling (=directe afkoeling)
  • Omdat ze belangrijke condensatiekernen zijn voor waterdruppels (=indirecte afkoeling)

Toename van de zwaveluitstoot betekent dus afkoeling aan het aardoppervlak en werkt dus de gevolgen van het versterkte broeikaseffect tegen (global dimming). De wenselijke vermindering van de uitworp van verzurende stoffen kan dus leiden tot een temperatuurstijging aan het oppervlak.

16-07-2017: De beïnvloeding van het klimaat door de interactie tussen aerosolen en wolken lijkt eenvoudiger dan gedacht.

 
     
 
   
 
     
 
Top